Tuyển ứng viên Học bổng phát triển Úc

Chương trình Học bổng phát triển Úc vừa thông báo tuyển chọn ứng viên Việt Nam theo học sau đại học tại Úc từ năm 2017.

Học bổng này (bao gồm Học bổng năng lực lãnh đạo Úc) được trao tối đa 250 suất cho những cá nhân làm việc trong lĩnh vực phát triển, cán bộ cơ quan trung ương, giảng viên đại học, cao đẳng và cán bộ nghiên cứu.

Ứng viên được chọn sẽ theo học tại một trường đại học ở Úc trong những lĩnh vực như kinh tế, xã hội, môi trường, giáo dục, y tế… Nộp hồ sơ đến hết ngày 30-4.

Tuyển ứng viên Học bổng phát triển Úc