Thông tin cần biết khi làm visa đi du học Úc

Các thứ hạng (subclass) visa du học sinh:

– ELICOS độc lập (Khóa Anh văn cấp tốc cho du học sinh)
– Giáo dục phổ thông
– Đào tạo và tay nghề
– Đại học và sau nghiên cứu sau Đại học
– Các khóa học không văn bằng
– Khóa hoc do tổ chức AusAUD hay Bộ quốc phòng tài trợ

Thông tin cần biết khi làm visa đi du học Úc

Visa úc

Những yêu cầu chung để xin Visa du học Úc:

– Có thư mời ghi danh và giấy xác nhận đăng ký học của cơ sở giáo dục.
– Cần chứng minh đủ sức khỏe và khả năng tiếng Anh và khả năng tài chính (Lưu ý: cần chứng minh bạn không thiếu chính phủ Úc bất kỳ một khoản nợ nào, hay đã thu xếp việc trả nợ theo sự chấp nhận của Bộ trưởng Bộ Di trú).
– Phải đóng bảo hiểm y tế dành cho du học sinh (OSHC – Overseas Student Health Cover) cho bản thân bạn và những thành viên gia đình đi cùng.
– Nếu chưa đủ 18 tuổi, bạn cần sắp xếp trước nơi ăn ở, các hỗ trợ và phúc lợi chung.

Những điều kiện của visa du học sinh:

– Bạn phải tham dự đầy đủ lớp học và đạt yêu cầu của khóa học, cũng như không được bỏ ngang khóa học.
– Không được đi làm nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Úc.
– Phải duy trì bảo hiểm y tế OSHC trong suốt thời gian ở Úc.
– Cam kết rời khỏi Úc trước khi thị thực hết hạn
– Bạn không được đổi trường trong vòng 12 tháng hay trước khi khóa học kết thúc (nếu khóa học ít hơn 12 tháng)
– Bạn cần thông báo địa chỉ của bạn trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Nếu thay đổi chỗ ở hay cơ sở giáo dục, cần phải thông báo trong vòng 7 ngày sau đó.