The Chairman – Yip Restaurant

Trong những năm qua, chúng tôi đã được hầu hết các giải thưởng nhà hàng lớn có sẵn trong ACT. Dịch vụ thường xuyên của chúng tôi gồm một menu lớn , một loạt các tiệc và có thể thử các món ăn, một trình đơn về các món ăn, cũng như một danh sách về giải thưởng rượu.

The Chairman – Yip Restaurant

Địa chỉ: 108 Bunda Street Canberra ACT , Úc

Một tiên phong trong việc nấu ăn nơi Đông Tây kết hợp, chúng tôi bây giờ là một nhà hàng 150 chỗ ngồi chiếm hai cấp tại trung tâm của thành phố Canberra. Nhà hàng cung cấp một loạt các đơn đặt linh hoạt và giá cả rõ ràng. Họ phục vụ cho các bữa ăn tối lãng mạn cho hai người, tiệc sinh nhật , các cuộc họp hội nghị, lễ cưới và các cuộc tụ họp công ty.

Trong những năm qua, chúng tôi đã được hầu hết các giải thưởng nhà hàng lớn có sẵn trong ACT. Dịch vụ thường xuyên của chúng tôi gồm một menu lớn , một loạt các tiệc và có thể thử các món ăn, một trình đơn về các món ăn, cũng như một danh sách về giải thưởng rượu.